Osoby wkraczające w samodzielne życie często stoją przed nie lada wyzwaniem, jakim jest dla nich kupno własnego mieszkania. Niejednokrotnie  ich sytuacja finansowa nie jest na tyle stabilna, by mogły sobie na to pozwolić. W takich przypadkach rozwiązanie mogą stanowić programy pomocowe,  takie jak Mieszkanie Plus.

Dla kogo Mieszkanie Plus?

                Mieszkanie Plus to program, który ma pomóc osobom niemogącym uzyskać kredytu hipotecznego na rynkowych zasadach, ponieważ na przykład osoby takie nie mają zdolności kredytowej lub nie posiadają środków na zabezpieczenie wkładu własnego. Dzięki niemu między innymi jednostki słabiej uposażone, których nie stać na wynajem ani tym bardziej na kupno własnego mieszkania,  będą miały możliwość wynajmu w preferencyjnych cenach mieszkań nowo wybudowanych na gruntach należących do Skarbu Państwa.  Do współpracy przy tworzeniu programu, jako jednostki, które najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców, zaproszono lokalne samorządy. Zakłada się, że podstawami rządowego projektu są 3 filary: Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, tanie budownictwo społeczne i spółdzielcze oraz indywidualne konta mieszkaniowe (IKM).  Narodowy Fundusz Mieszkaniowy ma dysponować gruntami oraz nieruchomościami, które na ten cel przekaże Skarb Państwa. Mówiąc dokładniej,  wpływy z funduszu mają przysłużyć się finansowaniu założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego oraz ów program stabilizować tak, by mógł przez dłuższy czas służyć obywatelom marzącym o własnym lokum. Obliczono, że aby beneficjentom programu opłacało się wynajmować wybudowane w ramach Mieszkania Plus lokale,  koszt ich budowy powinien wahać się od 2 do 3 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Trzeba przyznać, że to założenie bardzo konkurencyjne. Jak będzie możliwa jego realizacja? Eksperci wyjaśniają, że na cenę budowy lokali mieszkalnych wpływa wiele czynników – w tym jeden z ważniejszych, czyli konieczność zakupu gruntu. Z racji tego, że mieszkania będą budowane na działkach należących do Skarbu Państwa,  koszt ten zostaje niejako odjęty. Ostatni z wymienionych filarów to tzw. IKM-y. Pomysł ten zakłada, że ma być nagradzane częste i regularne oszczędzanie na kupno lub remont własnego lokum z ich pomocą. Prognozowanymi atutami  takiego rozwiązania są nieobjęcie go podatkiem Belki czy brak minimalnego limitu wpłaty. Jednak tym, o czym warto wspomnieć,  jest szerokie spectrum wykorzystania zgromadzonych tam środków – na przykład na zakup materiałów budowlanych lub wpisowe do TBS czy spółdzielni mieszkaniowej. IKM będzie można założyć minimalnie na 5 lat, a jako produkt finansowy ma być dostępny w bankach i SKOK-ach.

W przeciwieństwie do programu Mieszkanie dla Młodych (MdM),  w tym projekcie nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Jednak najszybciej pomoc otrzymają ci, których nie stać na własne mieszkanie, ale ich dochody są zbyt wysokie, by otrzymali lokum od gminy. Rząd, podobnie jak przy MdM, zakłada także udogodnienia dla rodzin wielodzietnych, jednakże nie jest to warunkiem otrzymania pomocy. Główne zalety programu to więc przede wszystkim jego ogólnodostępność oraz brak ograniczeń wiekowych, a także stworzenie Polakom bezpiecznej możliwości oszczędzania na wymarzone M4.

Wynajem to także opcja

                Według danych, które trafiają do nas z rynku nieruchomości, o wiele mniej Polaków wynajmuje mieszkania niż  na przykład u naszych zachodnich sąsiadów. Co jest tego przyczyną? Głównie wysokie ceny za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni – w największych miastach wartość ta może osiągnąć nawet 50 złotych. Twórcy projektu Mieszkanie Plus chcą to zmienić i oprzeć projekt na przystępnym cenowo budownictwie rządowym. Oznacza to, że beneficjenci programu spłacać będą tylko część odsetkową w kwocie czynszu od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Czy jednak osoby, które chcą posiadać mieszkanie własnościowe,  także mogą wziąć udział w programie? Okazuje się, że owszem −  przewidziana jest opcja pozyskania lokalu na własność. W takim przypadku lokatorzy będą płacić czynsz około 20% wyższy, co stopniowo będzie zmniejszać część odsetkową na rzecz kapitałowej, zaś za kilkadziesiąt lat mieszkanie będzie już w pełni własnościowe.

Dom w Mieszkanie Plus? To możliwe

Ci, dla których mieszkanie to za mało i myślą o budowie domu,  także  będą mogli to marzenie zrealizować dzięki Mieszkaniu Plus. Krajowy Zasób Nieruchomości, czyli podmiot kontrolujący tę część programu, będzie dysponował listą działek do nabycia za około 25% ich ceny faktycznej. Alternatywę dla kupna działki ma stanowić przejęcie jej na wieczyste użytkowanie. Ustawa dokładnie precyzuje, kto ma możliwość starania się o taką działkę: „o działkę pod budowę domu w ramach programu Mieszkanie Plus, może się ubiegać jedynie osoba,  która nie posiada oraz nie posiadała w przeszłości prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny, dotyczy to także członków rodziny”[1]. Oprócz regulacji zawartych w ustawie chętni na zakup działki będą musieli spełnić także inne kryteria określone przez samorząd, na którego terenie działka się znajduje − na przykład premiowane będą osoby o konkretnym profilu demograficznym lub zawodzie. Jeśli   zaś chodzi o kwestię sprzedaży działek, to planowane są obostrzenia dotyczące ustanowienia okresu, w którym sprzedaż nie będzie dozwolona. Ma to zapobiec ewentualnym nadużyciom.

Na pierwsze przetargi trzeba będzie poczekać do 2018 roku, jednak dla  osób, które w perspektywie mają swoje pierwsze, wymarzone lokum,  nie powinno stanowić to problemu. Więcej informacji o programie oraz przydatne aplikacje,  takie jak kalkulator czynszu/test zdolności Mieszkanie Plus,   można znaleźć stronie: www.mieszkanieplus.org.

[1]Cytowany tekst ustawy o Krajowym zasobie Nieruchomości pochodzi z: www.mieszkanieplus.org.pl.