Rynek pracy w Polsce kurczy się, coraz ciężej znaleźć dobrego, doświadczonego pracownika.
W takiej sytuacji przedsiębiorcy przychodzi z pomocą Urząd Pracy, do którego ten może wystąpić
z wnioskiem o zatrudnienie stażysty. To rozwiązanie ma wiele zalet – nie tylko dla osoby prowadzącej firmę, lecz także dla stażysty, który dzięki takiej formie zatrudnienia może zdobyć pracę lub też  zdobyć cenne doświadczenie w branży, która go interesuje. Jak więc postarać się o stażystę z Urzędu Pracy?

Zrób pierwszy krok i zostań organizatorem stażu

                Katalog podmiotów, które mogą zorganizować staż,  regulują przepisy. I tak mogą to uczynić między innymi:

  • osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą (warunkiem jest fakt niezatrudniania do tej pory innych pracowników),
  • osoby fizyczne zamieszkujące terytorium naszego kraju, a także prowadzące tu samodzielnie działalność w zakresie produkcji rolnej (dodatkowe warunki, jakie musi spełniać ten podmiot, precyzuje Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Jednak wymogiem koniecznym do zatrudnienia w firmie stażysty są uregulowane sprawy związane z wypłatami, składkami emerytalnymi, składkami na Fundusz Pracowniczy, NFZ czy ZUS. Może zdarzyć się tak, że PUP będzie wymagał przedstawienia stosownego oświadczenia, ponieważ to właśnie z Funduszu Pracy będzie pochodziło stypendium stażowe dla nowego pracownika. Kiedy pracodawca jest już pewien, że będzie się decydował na zatrudnienie stażysty,  kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku zawierającego podstawowe dane firmy (nazwa, właściciel, siedziba, dane opiekuna stażu) oraz skonkretyzowane wymagania co do stanowiska i stażysty (długość stażu, oczekiwane predyspozycje kandydata, liczba miejsc pracy, program stażu i odbywane w jego trakcie zadania). Urząd Pracy ma maksymalnie miesiąc na rozpatrzenie podania oraz sprawdzenie, czy w jego kasie znajdują się środki na sfinansowanie stypendiów stażowych.

Kto może zostać stażystą?

                Gdy wiemy już, kto może stworzyć miejsce pracy dla stażysty i jak to zrobić, musimy też być świadomi, jakie osoby kwalifikują się do odbycia stażu. Ważne jest, by dokładnie zapoznać się z listą takich osób, ponieważ może być to pomocne w sytuacji, gdy pracodawca sam wybiera sobie stażystę. Aby mieć prawo do odbycia stażu,  trzeba spełniać co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:

  • mieć nie więcej niż 25 lat lub więcej niż 50 lat i pozostawać bez pracy,
  • być osobą bezrobotną przez dłuższy czas,
  • mieć dziecko, a po jego narodzinach nie mieć pracy zarobkowej lub być samotnym rodzicem,
  • mieć wykształcenie podstawowe, a tym samym nie mieć kwalifikacji ani doświadczenia zawodowego,
  • mieć  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy też być byłym więźniem, który po opuszczeniu zakładu karnego nie podjął pracy.

Obowiązki pracodawcy

                Jako pracodawca przedsiębiorca ma obowiązek nie tylko sumiennie i dokładnie realizować program stażu, zapewnić pracownikowi możliwości nauki i rozwoju, ale także zadbać o wystawienie opinii, która będzie dokumentem potwierdzającym odbycie stażu oraz zyskane w jego czasie umiejętności i kwalifikacje. Opinia jest podstawą dla Urzędu Pracy, by ten mógł stażyście wydać zaświadczenie o odbyciu stażu.

Jeżeli więc nawet stażysta po ukończeniu stażu nie zwiąże się na stałe z pracodawcą, to i tak w tej sytuacji wygrywa każdy – przedsiębiorca, ponieważ ma zapewnionego „darmowego” pracownika,  i osoba odbywająca staż, ponieważ  zdobywa cenną wiedzę i doświadczenie,  niezbędne na dzisiejszym rynku pracy.