Nadejście nowego, 2018 roku zapowiada czas przemian w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Dopiero oswajamy się z reformą emerytalną, która weszła w życie jeszcze w październiku tego roku, i obserwujemy przygotowania do wprowadzenia programu Mieszkanie z Plusem, a jednocześnie prawodawca już szykuje dla Polaków kolejne zmiany – tym razem w prawie podatkowym. Czego konkretnie będą one dotyczyły?

Udogodnienia dla przedsiębiorców

Według specjalistów najważniejszą kwestią, którą sankcjonuje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela do ustaw o prawie podatkowym, jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku aż o 21%. Dotychczas kwota ta wynosiła 6,6 tysiąca złotych, zaś po 1 stycznia będzie to 8 tysięcy.  Warto jednak zauważyć, że zmiany nie będą dotyczyły podstawy opodatkowania wyższej niż 13 tysięcy ani tej, która rocznie nie przekracza 85 tysięcy 528 złotych. Cieszyć powinni się mali i średni przedsiębiorcy. Przygotowane dla nich przepisy mają ułatwić im prowadzenie biznesu poprzez zwiększenie wysokości limitu środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych – z 3,5 tysięcy złotych do 10 tysięcy złotych. Umożliwi to także jednorazowe zaliczenie w poczet uzyskanych przychodów wspomnianych środków lub wartości. Prawo podatkowe bardziej przystępnym uczyni też zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku wpłaty zaliczki, jeżeli chodzi o podatek dochodowy w wysokości do 1000 złotych, a także wprowadzi  brak konieczności informowania o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zyskają wolne zawody, będą zmiany dla rolników

                Przedstawicielom grup zawodowych, takich jak aktorzy, naukowcy czy artyści,  nowelizacja ustawy podwyższa roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów aż o 100%. W praktyce oznacza to, że będzie on wynosił ponad 85 tysięcy złotych, a dochody twórców automatycznie wzrosną. Nowy rok przyniesie zmiany  także rolnikom. Będą one oznaczały zakończenie okresu zwolnienia z opodatkowania działalności gospodarczej, która w jakiejś części jest przeznaczona na działalność rolniczą. Zwolnienie to wprowadzono w latach 90. ubiegłego wieku, jednak czas pokazał, że nie było ono korzystne, ponieważ doprowadziło do zaniżania podatków z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nowe stawki ryczałtu dla najemców

                Ustawa wprowadza nowe regulacje także w sektorze wynajmowanych nieruchomości. Ustawodawca ogranicza bowiem korzystanie z 8,5-procentowej stawki ryczałtu przy przychodach osiąganych z najmu, które rocznie nie przekraczają 100 tysięcy złotych. Jeżeli zaś chodzi o nadwyżki uzyskiwane od przychodów z najmu (jednak tylko tych niepochodzących z działalności gospodarczej i tylko po przekroczeniu progu 100 tysięcy złotych), to przewidziano dla nich 12,5-procentową stawkę ryczałtu. Kolejną nowość stanowi minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych, których wartość przekracza 10 milionów złotych.

 Nie dla optymalizacji podatkowej, na której traci państwo

Optymalizacja podatkowa to jedna z metod, jaką stosują przedsiębiorcy, by płacić mniejsze podatki. Jest to działanie legalne, jednak wiąże się z  niekorzystnymi dla naszej gospodarki skutkami. Pozwala bowiem, by przedsiębiorcy, których firmy działają w Polsce, transferowali wypracowany zysk do krajów, gdzie system podatkowy bardziej im sprzyja. Jak nowela ma temu zapobiegać? Ustawodawca zajmie się tak zwanymi ukrytymi dywidendami. To niekorzystne zjawisko ma zostać zmarginalizowane dzięki zawieraniu umów na usługi niematerialne między podmiotami powiązanymi.  Kolejne z wdrażanych w 2018 roku rozwiązań w zakresie podatkowych grup kapitałowych będzie polegało na zaniechaniu traktowania darowizn jak kosztów uzyskania przychodów. Przewidziano także zakaz wiązania sztucznie tworzonych strat na operacjach finansowych z dochodem z działalności gospodarczej.