IKZE, czyli indywidualne  konta zabezpieczenia emerytalnego, to obok IKE (indywidualne konta emerytalne) jedna z form oszczędzania na przyszłą emeryturę. Powstały w 2012 roku, a ich działanie sankcjonuje ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych/ indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W jakich formach możemy odkładać na złotą jesień życia? Dla kogo IKZE będzie  odpowiednie? Jakie korzyści dają swoim posiadaczom? Sprawdźmy.

Garść praktycznych porad

            Wielu z nas uważa, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mimo odprowadzanych przez nas składek, nie będzie w stanie wypłacać kolejnym pokoleniom Polaków odpowiednio wysokich emerytur. To czarny scenariusz, który wcale nie musi się ziścić, niemniej jednak warto samemu zadbać o swoją przyszłość i chociaż zastanowić się nad regularnym odkładaniem dodatkowych środków. Jedną z dostępnych opcji oszczędzania są IKZE, czyli indywidualne konta emerytalne. Zanim zaczniemy bardziej zgłębiać temat, przyjrzyjmy się głównym cechom IKZE. Po pierwsze właścicielem konta IKZE może stać się każdy. Jest jednak jeden warunek – należy mieć ukończone 16 lat, zaś dopiero od 18 roku życia właściciel konta będzie miał możliwość wpłaty środków innych niż tych zarobionych na umowie o pracę. Dodatkowo do osiągnięcia pełnoletniości nie można na taki rachunek przelewać kwot wyższych niż stawka wspomnianej umowy. Istnieje roczny limity wpłat, który obecnie wynosi 5 115,60 zł. Jeżeli zaś chcielibyśmy wypłacić pieniądze z konta,  to możemy to uczynić już w wieku 65 lat,  pod warunkiem  że przez minimalnie 5 lat gromadziliśmy na nim środki. Ustawodawca wprowadził również ograniczenia co do liczby posiadanych kont, co skutkuje tym, że możemy być posiadaczem tylko jednego rachunku IKZE. Warto jednak wiedzieć, iż jednoczesne oszczędzanie na IKE i IKZE jest dozwolone przy zastrzeżeniu, że nie wolno nam zdublować wybranej metody oszczędzania. Elastyczne warunki pozwalają także posiadaczowi konta dowolnie transferować pieniądze z jednej instytucji finansowej do drugiej. Co ważne, najczęściej już rok po otwarciu konta zmiana sposobu inwestowania jest darmowa. W razie naszej śmierci pieniądze zebrane na IKZE mogą odziedziczyć osoby bezpośrednio wyznaczone przez spadkodawcę w testamencie oraz krewni, którzy dziedziczą na drodze postępowania spadkowego.

Elastyczna forma oszczędzania

Jeżeli zdecydujemy się na IKZE,  musimy wiedzieć, że oszczędzanie z ich pomocą może przybrać pięć form, które różnią się od siebie poziomem ryzyka czy kosztami, jakie musimy ponieść. Dobra wiadomość jest jednak taka, że każdy z nas może indywidualnie wybrać interesującą nas ofertę IKZE. Możemy dokonać selekcji spośród:

  • depozytów bankowych oferowanych przez banki zarówno komercyjne, jak i spółdzielcze,
  • rejestru funduszy inwestycyjnych, które proponują towarzystwa tychże,
  • dobrowolnych funduszy emerytalnych, których możliwość założenia dają powszechne towarzystwa emerytalne,
  • papierów wartościowych emitowanych przez giełdę,
  • inwestycyjnych ubezpieczeniach na życie dostępnych w zakładach ubezpieczeń.

Trzeba jednak jeszcze raz mocno podkreślić, że wybór konkretnej formy oszczędzania niesie za sobą nie tylko zysk, ale także ryzyko z tym związane.

Zalety IKZE

Najczęściej wymienianą zaletą IKZE są ulgi, zwane także przez niektórych zachętami podatkowymi. W nazewnictwie funkcjonują też terminy „parasol podatkowy” lub „tarcza podatkowa”. Dzięki takiej tarczy pomniejszona zostaje podstawa opodatkowania podatku PIT. Istnieje bowiem możliwość odpisania od niego rocznej składki −  takiej szansy nie mają osoby odkładające na IKE. Mówiąc bardziej obrazowo: każdą roczną wpłatę na IKZE odpisujemy od rocznego zeznania podatkowego, czym pomniejszamy płacony podatek o równowartość 18% lub 23%. Wartość procentowa ekwiwalentu zależy od osiąganego progu podatkowego. Dodatkowo gromadzone przez nas oszczędności nie są objęte tzw. podatkiem Belki, czyli podatkiem od dochodów kapitałowych (19% od osiągniętego zysku). Stanowi to więc korzyść nie tylko długoterminową, ale także odczuwaną dla naszego portfela już teraz.

Chcesz wiedzieć więcej lub porównać IKE oraz IKZE? Zajrzyj do artykułu na naszej stronie www: http://bizfinance.info/ziarnko-do-ziarnka-czyli-oszczedzamy-na-bezpieczna-przyszlosc/.