W dzisiejszych czasach postęp i możliwości rozwoju wyznaczają pozycję każdej firmy na rynku. Aby się rozwijać, a  co za tym idzie zarabiać −  trzeba inwestować w nowy sprzęt, maszyny czy środki transportu. Co więc, jeżeli przedsiębiorca wie, że jego firmie niezbędny jest taki zastrzyk innowacji, ale nie może sobie pozwolić na sfinansowanie go? Jednym z rozwiązań jest leasing.

Czym jest leasing?

                Ta metoda finansowania polega na długoterminowej umowie najmu. Przez cały czas jej trwania leasingobiorca może dysponować przedmiotem leasingu, a gdy ta wygaśnie,  ma on możliwość wykupu przedmiotu leasingu. Kwota wykupu jest wcześniej z góry ustalona w umowie i stanowi część wartości przedmiotu leasingowanego. Utarło się, że w leasing przedsiębiorca może wziąć głównie samochód. To prawda, jednak taką formę finansowania można wykorzystać również do zakupu maszyn, zapasów niezbędnych do funkcjonowania firmy czy nawet nieruchomości.  Wyróżnia się dwa rodzaje leasingu: operacyjny oraz finansowy. Czym się one różnią? Leasing operacyjny oparty jest na wliczeniu przedmiotu leasingu do puli majątku firmy leasingowej. Innymi słowy,  to właśnie firma leasingowa, nie zaś leasingobiorca, powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Raty, które zobowiązany jest spłacać leasingobiorca,  stanowią koszty uzyskania przychodu osoby eksploatującej przedmiot umowy. Należy jednak pamiętać, że oprócz owych rat trzeba będzie zapłacić dodatkowo podatek VAT i uiścić opłatę wstępną. Leasing operacyjny przewiduje wspomniane wcześniej prawo leasingobiorcy do wykupu przedmiotu. Z kolei leasing finansowy cechuje  się tym, że to leasingobiorca, czyli przedsiębiorca, musi realizować obowiązek odpisów amortyzacyjnych, ponieważ  to, co wziął w leasing,  stanowi część jego majątku. W takim wypadku podatnik jest uprawniony jedynie do odpisania od niego części, jaką stanowią odsetki. Jeśli zaś chodzi o  konieczność zapłaty podatku VAT,  to jest on opłacany wraz z pierwszą ratą. Kolejną różnicę stanowi fakt, że leasingobiorca staje się automatycznie właścicielem sprzętu czy pojazdu leasingowanego, gdy zapłaci ostatnią ratę.

Leasing się opłaca

Oczywiście leasing nie jest jedyną opcją, dzięki której możemy sfinansować zakup sprzętów niezbędnych do funkcjonowania firmy. Trzeba jednak zauważyć, że z reguły jest to opcja najbardziej opłacalna i korzystna. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu swojej dostępności. Przedmiot w leasing może wziąć nawet firma, która nie jest na rynku długo, co przy kredycie jest praktycznie niemożliwe, a przynajmniej jest niezwykle trudne.  Firmy leasingowe zabezpieczają się odpowiednio i firmom z krótkim stażem na rynku udzielają leasingu na gorszych warunkach, niż „weteranom” branży. Do niewątpliwych udogodnień należy fakt, że aby skorzystać z usługi leasingu,  nie trzeba  dopełniać wielu formalności, a pozytywną decyzję przedsiębiorca może usłyszeć już w kilka dni. Nie bez znaczenia, zwłaszcza dla osób prowadzących swój biznes, są także niskie koszty takiego rozwiązania, a także tak zwana tarcza podatkowa, dzięki której właściciel firmy może w przypadku opcji operacyjnej odliczyć podatek VAT od wszystkich rat, każdej opłaty oraz sumy wykupu. Dodatkowo to doskonałe wyjście, jeżeli zależy nam na drogim samochodzie – brak tu limitu amortyzacji, a ponadto po zakończeniu umowy pojazd możemy wykupić na firmę lub jako osoba prywatna. Jeżeli zaś chodzi o leasing finansowy,  podatek możemy odliczyć jedynie raz – od wartości tego, co wzięliśmy w leasing. Nie bez znaczenia jest też minimum formalności związanych z rejestracją czy ubezpieczeniem samochodu. Jeśli więc stoisz przed koniecznością sfinansowania zakupu samochodu, sprzętów czy innych niezbędnych do funkcjonowania swojej firmy rzeczy,  skontaktuj się z nami. Zapraszamy do naszego biura przy ulicy Armii Krajowej 17, gdzie dobierzemy dla Ciebie leasing skrojony na miarę Twojej firmy.