Istnieje przysłowie, że w życiu tylko dwie rzeczy są pewne – śmierć  i podatki. Jeżeli jednak jesteś przedsiębiorcą, który posiada lub planuje założyć własną firmę, warto pomyśleć o wyborze optymalnej dla twojego biznesu formy opodatkowania.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – jak rozliczać się korzystnie?

Szacuje się, że zdecydowana większość firm funkcjonujących w naszym kraju to jednoosobowe działalności gospodarcze – stanowią one 70% wszystkich polskich przedsiębiorstw. Zakładając własny biznes już podczas jego rejestracji przedsiębiorca musi określić, w jaki sposób będzie odprowadzał podatki od osiągniętych zysków. Polskie prawodawstwo dopuszcza cztery formy opodatkowania:

 • skala podatkowa,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Każda z tych form różni się od siebie – nie tylko procentową wysokością odprowadzanej kwoty, ale także na przykład możliwością skorzystania z ulg podatkowych.

Skala podatkowa krok po kroku

            To opcja, która przewiduje opodatkowanie uzyskanego dochodu w dwupunktowej skali. Pierwszy próg to dochód do 85 528. Wtedy podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca go. Drugi próg osiąga się od 85 528 złotych. W takiej sytuacji należy odprowadzić 15 395 złote 04 grosze + 32% nadwyżki ponad 85 528 złote. Ciekawostka – dane pokazują, że to właśnie skala podatkowa jest najczęściej wybierana przez właścicieli rodzimych firm. Jakie są tego powody? Niewątpliwie należą do nich: ulgi podatkowe, możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako samotny rodzic, opcja kredytu podatkowego i furtka, która pozwala pomniejszyć osiągnięte przychody o koszty ich uzyskania. Metoda ta ma jednak także wady, z których zasadniczą jest wspomniana wcześniej wysokość podatku po przekroczeniu 85 528 złotych, a także konieczna do prowadzenia Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy – z czym to się je?

Podatek liniowy to dobry wybór dla tych, których przychody mają nieregularne wysokości, bowiem przy tej formie będzie on zawsze wynosił 19%. Jednak niesie to za sobą również pewne niedogodności. Po pierwsze wyklucza korzystanie z jakichkolwiek ulg podatkowych, po drugie  właściciel firmy nie ma prawa do kredytu podatkowego, a także nie może rozliczyć się ze współmałżonkiem czy jako samotny rodzić. Nie obowiązuje także kwota wolna od podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dla każdego?

Mówiąc o ryczałcie warto już na początku wspomnieć, że nie jest on przeznaczony dla wszystkich. Z takiej formy opodatkowania skorzystać mogą tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności rolniczej, które spełniają określone warunki:

 • działalność musi być prowadzona samodzielnie, a przychody z niej uzyskane nie przekroczą progu 250 000 euro,
 • przychody mogą być uzyskane wyłącznie ze spółki, a dodatkowo nie mogą one być wyższe, niż wspomniane 25 000 euro.

A wszystko to w poprzedzającym roku podatkowym. Należy także wziąć pod uwagę Ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym, której art. 8 dokładnie wymienia działalności, od jakich podatki nie mogą być naliczane w formie ryczałtu. W razie wyboru takiej opcji opodatkowania pamiętajmy o konieczności prowadzenia ewidencji przychodów, a oprócz tego:

 • zachowywania dowodów zakupu,
 • posiadania i regularnego uzupełniania wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz, w przypadku zatrudniania pracowników, karty przychodów,
 • przeprowadzania remanentu na koniec każdego roku
 • stworzenia wykazu składników majątku, gdy działalność osoby fizycznej nabiera statusu jednoosobowej spółki kapitałowej.

Dodajmy, że stawka zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych może być różna i wynosić: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%.

Karta podatkowa – dlaczego warto?

            Jeżeli chodzi o kartę podatkową, czyli zryczałtowaną formę opodatkowania, to nie obowiązuje tutaj jedna stawka podatku. Zależy ona między innymi od czynników takich jak: wiek podatnika, obszar działania firmy czy ilość zatrudnianych osób. Analogicznie do jednej z wymienianych wcześniej form opodatkowania, także karta podatkowa nie może być zastosowana do każdego typu działalności, a reguluje to w art. 23 ust. 1 Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Tak, jak wszystkie inne rozwiązania, karta podatkowa ma swoje mankamenty i zalety. Do tych ostatnich należy między innymi: niska i jednolita stawka podatku, która płacona jest okresowo, a także brak obowiązku prowadzenia KPiR. Jeżeli zaś chodzi o wady, to możemy wymienić tutaj chociażby fakt niemożności odliczenia kosztów uzyskania przychodów, konieczność opłacania go względu na wysokość przychodu czy wnoszenie opłaty jedynie na składkę zdrowotną.

Nieopłacalne rozliczenia? Czas na zmiany

Prawdą jest, że formę opodatkowania należy wybrać już przy rejestracji przedsiębiorstwa. Nie zawsze jednak jego właściciel jest na tyle obeznany lub też ma tak duże doświadczenie i niezbędną wiedzę, by wybór był w stu procentach trafny za pierwszym razem. Dlatego polskie prawo dopuszcza późniejszą możliwość zmiany formy opodatkowania. W takim przypadku wystarczy tylko złożyć stosowne oświadczenie na ręce Naczelnika odpowiedniego Urzędy Skarbowego