Gwarancja bezpieczeństwa gwarancją sukcesu, czyli przedsiębiorca bierze kredyt

Założenie i prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie, na które nierzadko potrzebne są duże nakłady finansowe. Po niedawnych regulacjach ich zdobycie stało się dla przedsiębiorców o wiele łatwiejsze. Kredyt dla firm z gwarancją BGK daje osobom prowadzącym własny biznes szereg korzystnych rozwiązań. Dużą zaletą jest możliwość przekazania środków ze wsparciem unijnym na dowolny aspekt działalności (poza celami inwestycyjnymi) – nawet na spłatę wcześniej zaciągniętych, często droższych zobowiązań. Kolejnym ułatwieniem jest także brak konieczności rozliczania się z kredytu fakturami dzięki czemu zapracowani właściciele firm oszczędzają czas. Jakie inne regulacje wprowadzono, by mogli oni łatwiej i szybciej pozyskać środki finansowe?

Mimo, że sektor małych i średnich firm w naszym kraju jest prawie o połowę mniejszy, niż w innych krajach Unii Europejskiej, to prężnie się rozwija. Ekonomiści prognozują, że w kolejnych latach tendencja ta utrzyma się na podobnym poziomie lub nawet wzrośnie. Jednak aby tak było, sektor MŚP musi pokonać pewne utrudnienia związane między innymi z problemem w znalezieniu wykwalifikowanej kadry oraz wysokimi obciążeniami podatkowymi. Jedną z bardziej uciążliwych barier dla rozwoju takich podmiotów gospodarczych są trudności z pozyskaniem finansowania i biurokracja z tym związana. W 2016 roku polską gospodarkę oraz rynek kredytów dla przedsiębiorców napędzały właśnie małe i średnie firmy. Według raportu jednego z banków, MŚP nawet trzy razy częściej niż większe podmioty korzystały z możliwości zaciągnięcia kredytu. Szczególnie widoczne było to w drugim kwartale, gdy popyt na kredyty dla dużych firm zaczął spadać. W minionym roku nieco zaostrzono także warunki przyznawania kredytów, a dodatkowo zaobserwowano wzrost marży.

Nie oznacza to jednak, że w 2017 roku nie można pozyskać z rynku taniego pieniądza. Przekonał się o tym Pan Piotr – 45-letni właściciel niewielkiej, lokalnej firmy spod Świdnicy, produkującej elementy metalowe. Jego interes dobrze prosperuje i wzrasta ilość intratnych zamówień. W związku z tym przedsiębiorca zdecydował, że potrzebna mu będzie większa hala do składowania komponentów. Rozwiązaniem dla Pana Piotra jest zakup hali sąsiadującej z jego posesją. Dotychczas magazyn funkcjonował w małej hali o powierzchni 400 m2 znajdującej się na terenie jego działki. Obiekt, który zamierza kupić ma 1500 m2, jednak potrzebuje modernizacji. Pan Piotr martwi się, że środki, które posiada, nie wystarczą mu na zakup nowej hali i jej remont, zwłaszcza, że niedługo planuje też wziąć udział w dużym przetargu i będzie musiał zapłacić wadium. Przedsiębiorca wraz z żoną uzgodnili, że na poczet kupna budynku i jego modernizację firma Pana Piotra zaciągnie kredyt.

W placówce bankowej, gdzie mężczyzna od kilku lat ma rachunek, zaproponowano mu udzielenie kredytu, jednak pod warunkiem, że jego zabezpieczenie będzie stanowiła zarówno mniejsza, jak i większa hala. Przedsiębiorca nie chce się na to zgodzić, bo chociaż zawsze w terminie spłacał swoje zobowiązania, to obawia się, że w razie problemów bank zajmie także mniejszą halę, co będzie równało się upadkowi jego biznesu. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? -Pan Piotr może być spokojny. Od niedawna w życie weszły regulacje, które umożliwiają mu łatwiejsze zaciągnięcie kredytu ze wsparciu unijnym, czyli tak zwaną gwarancją BGK. To rozwiązanie tańsze, niż standardowy kredyt dla firm- mówi Maciej Korłub, właściciel Biura Wsparcia Biznesu BizFinance i dodaje -Uzyskanie takiej gwarancji powoduje, że banki chętniej udzielają kredytów. Dlaczego? Zaufanie do kredytobiorcy jest większe, ponieważ w razie, gdy przestanie on spłacać kredyt to Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci nawet do 60% jego wartości. Maksymalny okres, na jaki może być przyznana gwarancja to 27 miesięcy, a jej wartość nie może opiewać na więcej niż 3,5 miliona złotych. Za jej udzielenie pobierana jest jednorazowa prowizja. Kto może otrzymać takie wsparcie i jakie warunki musi spełnić? -Regulacje te nie różnią się zbyt od obostrzeń, którym podlegają inni kredytobiorcy.

Przede wszystkim należy:
• być rezydentem, czyli mieć pozwolenie na przebywanie w danym kraju,
• posiadać zdolność kredytową,
• w czasie, gdy kredyt jest udzielany nie widnieć w Bankowym Rejestrze,
• nie posiadać przeterminowanego zobowiązania w kwocie powyżej 500 zł i zobowiązania zagrożonego lub wypowiedzianego na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie kredytu- wylicza Maciej Korłub.
Dodatkową zaletą jest fakt, że zdobyte środki może przeznaczyć na dowolny cel bez konieczności rozliczania się z tego fakturami. -To duża wygoda dla przedsiębiorcy, który nie jest już zobowiązany do drobiazgowego wykazywania, na co wydał pożyczone pieniądze. Może nawet spłacić nimi droższe zobowiązania. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pożyczenia dużej kwoty, rzędu na przykład pół miliona złotych, bez dodatkowych zabezpieczeń. Po drugie okres kredytowania jest znacznie dłuższy. Bardzo wymierną zaletą dla kredytobiorcy jest fakt, że kredyt z gwarancją BGK jest tańszy niż ten, który Pan Piotr uzyskałby samodzielnie w swoim banku. Dlatego przed podjęciem tak ważnej decyzji warto zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego i doświadczonego doradcy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o kredycie z gwarancją BGK, zapraszamy do naszego biura oraz na www.bizfinance.info– dodaje Maciej Korłub.